Softikon

Softikon Oblast szimulációk

Oblast GW

 Řízení většího uzlu; jeho rámcovou předlohou je stanice Bohumín kolem r. 1985, tedy v době, kdy zde pracovalo plnohodnotné seřaďovací nádraží.

    1. Základní údaje
    2. Koncepce provozu
    3. Práce spádoviště

Oblast 00

  Dálkové řízení fiktivní ucelené oblasti, celkem 14 stanic, 113 km tratě, smíšený provoz velmi rychlých vlaků osobní dopravy a těžkých, pomalejších nákladních vlaků. Přidávání a odvěšování postrkových lokomotiv, úvraťové vlaky, vlaky s mimořádnými zásilkami a omezenou rychlostí. Možnost nastavení výluk traťových a staničních kolejí.


1.Schema řízené oblasti
2.Nákresný jízdní řád
3.Simulace jízdy řízenou oblastí

Oblast 01

      

   Řízení fiktivní předměstské tratě

1. Schema oblasti
2. Popis simulace

Oblast 02

      

   Řízení delší jednokolejné tratě. Předlohou se stala skutečná trať Plzeň - Cheb, která byla dříve v úseku Plzeň-Křimice - Lipová u Chebu řízena dálkově z dispečerského pracoviště v Plzni. Nedávná modernizace tratě řízenou oblast dále rozšířila a částečně změnila místní poměry.
Stav po modernizaci je zachycen v simulační oblasti oblast2n.

1. Základní popis tratě
2. Ústřední stavědlo dálkového ovládání
3. Schema oblasti
4. Místní poměry

Oblast 2N
   Oblast je odvozena od oblasti 02, tématem je řízení delší, převážně jednokolejné tratě. Předlohou se stala skutečná trať Plzeň - Cheb, která je v úseku Plzeň-Křimice - Lipová u Chebu řízena dálkově z dispečerského pracoviště a před časem prošla komplexní rekonstrukcí.
Původní stav tratě před rekonstrukcí je zachycen v oblasti 02

Tamogatóink:


 

Partnerek: