Sárga tolatásjelzők

“Yellow shunting signals” (Sárga tolatásjelzők)

A Bristol forgalomirányításban megjelent a beharangozott sárga tolatásjelző.

A szimulációban négy helyen találkozunk vele: Bridgwater, Weston-Super-Mare, Kingsland Road (East) és Barrow Road.
A (Bristol 1985 v3.21) menetrendben Bridgwater CRL-ről 2-szer, Weston-Super-Mare dep-ről 22-szer, Barrow Road RTS-ről 6-szor érkezik szerelvény, a Kingsland Road Eastról nem indul vonat.
Forgalomirányítási szempontból a sárga tolatásjelzők használata nem különbözik a hagyományos "vörös" tolatásjelzőkéitől, ugyanis a sárga jelzők "sárga" jelzésképe csak olyan mozgásokat engedélyez, ami a központi forgalomirányító által nem felügyelt területre irányul. Amennyiben a vonat a köfe által felügyelt területre haladna be, a sárga jelzéskép jelentése a vörössel egyezik meg: a vonat a jelző előtt megáll, azt csak a vágányút beállítása és a jelző kezelése után haladja meg.

A sárga tolatásjelzőket a biztosító berendezéssel felügyelt hálózat határára olyan kitérő mellé telepítik, amelynek az egyenes iránya a jelzőt kezelő központ hatáskörén továbbra is kívül eső (többnyire) kihúzóvágányban végződik, kitérőben pedig fővonal, állomás, vagy egyéb, a forgalomirányító központ felügyelete alatt álló vágányhálózatra vezet.

Ezért a jelző tiltó (sárga) jelzése csupán a központ által felügyelt vágányhálózatra való behaladást tiltja, de a jelző egyéb mozgások kapcsán meghaladható (ezek a mozgások a központ számára láthatatlanok). A szabad (fehér) jelzés a hagyományos tolatásjelzőkéivel megegyező jelentésű: a jelző mögött a tolatóvágányút áll, a jelző meghaladható.

A SimSigben is jól látszik, hogy a biztosító berendezés csak a kitérő közepétől jelzi a vonatok mozgását. A jelző előtti kitérőt nem tudjuk állítani, sőt annak állását sem látjuk. A szimulációban nem kell különösebb figyelmet szentelnünk a jelzőnek, úgy kell kezelni, mint a "rendes" tolatásjelzőt.

Amennyiben egy vonat behaladna a központ által felügyelt területre, úgy az a behaladási szándékot telefonon jelzi (a vonatszám, belépési pont és a menetrend első pár pontjának megjelölésével). Ezt az üzenetet mi csupán tudomásul vehetjük (OK). Arra azért figyelnünk kell, hogy a biztosító berendezés hiánya miatt nem fogjuk látni a piros csíkot a jelző előtt. Ezért ha elmulasztjuk a vágányútat beállítani, a következő telefon már csak akkor jön, mikor a gépész már türelmetlen. Persze a telefonhívásból nem fog kiderülni, hol is a szerelvény, hanem az, hogy pl. a 604-es jelzőnél várakozik.

Ez utóbbi problémával már eddig is találkozhattunk például az Exeter Hackney Yardról érkező vonatok esetében, de ott "rendes" tolatásjelző a kijárati kitérő előtti részt is fedezi. A piros csíkot ott sem látni, sajna.

     
A www.signalbox.org írja:

A sárga karú tolatásjelzőket (a karon néha egy fekete szalaggal) általában olyan mellékvágány-kiágazásoknál találjuk meg a mellékvágány mellett, ahol kihúzóvágány is van.

Ez a típus nem összetévesztendő a szintén sárga karú előjelzőkkel, a céljuk teljesen különböző. A szerepük hasonló a piros karos tolatási jelzőkéihez, egy kiegészítéssel. A jelző "be" állásában (ez a tiltó állást jelenti) a mellékvonal felől a kihúzó vágány irányába meghaladható, ezáltal sűrűbb tolatási műveletek esetében elkerülhető a jelző folyamatos kezelése.

British railway signals

Az "eltérítő jelek" (tolatásjelző) megengedi, hogy egy vonat olyan vágányútra behaladjon, ami már foglalt is lehet. A jelzést arra a vágányra érvényes amire a tolatási mozgást tervezik, a vágányt egy kiegészítő jelzéssel jelezik. A szabad tolatási jelzés két fehér fény 45 fokos szögben (karosnál a ferde kar vagy csík). A vezető elővigyázatosan 15mph (24km/h) sebességgel haladhat, ami a biztonságos megálláshoz elegendő. A megállj jelzés a vízszintes piros+fehér fény (karosnál a vízszintes kar, vagy csík).

A tolatásjelzőket elhelyezhetik alacsony oszlopra egymagába, de főjelzővel egy oszlopra is, ilyenkor a piros lencse nincs és a jobb oldali fehér sem világít, helyette a főjelző pirosát kell figyelembe venni. A tolatási jel ugyan az, de a főjelző pirosa a 45 fokos fehér fények esetén is világít.

A két sárga fényű vagy egy sárga egy fehér fényű tolatásjelző két irányú mozgást engedélyez. A jelzőn túli mozgást csak olyan irányba engedi meg (sárga jelzéssel), amin nem történhet más mozgás (például, egy kihúzóvágány) általában a kitérőn egyenes irányban. A két fehér fény 45 fokos szögben azt mutatja, hogy kitérő irányba engedélyezett a tolatás (általában nyílt vágányra).

A két piros vagy két sárga fényű jelző legtöbbször tolatási határt jelent (Limit of Shunt), más jelzési képre nem képesek.

GPL

Sub signal
Yellow GPL


  

Tamogatóink:


 

Partnerek: