Fogalmak

Level Crossing (vasúti átjáró)

Angliában körülbelül 8200 vasúti átjáró található, amiből 1600 közúti kereszteződés (2005-ös adat). A 2004-es évtől kezdődően elindítottak egy olyan programot, ami megtiltotta az új kereszteződések építését, és kezdeményezte a meglévő átjárók kiváltását aluljáróval, vagy híddal.

A fennmaradó 6600 vasúti átjáróból a legtöbb alacsony forgalmú magánút, vagy gyalogosút keresztezését teszi ki. Ezeknek a kiváltása költséges lenne, ezért olyan biztonsági rendszereket építettek ki országszerte, aminek következtében csökkent a balesetek száma: kamerákat helyeztek ki az átjárókba. A kamerák két funkciót töltenek be: a forgalomirányító meggyőződhet arról, hogy az átjáróban nem ragadt be senki, valamint a szabálytalan autósokról videó-felvételt készítenek. A szabálysértők különösen magas büntetésre számíthatnak!


A Dublin melletti Bray átjáróról, ugyan abból a szögből:
John Turner képe 1968-ból

Dublin melletti Bray 2004-ben
Fotó: Nazareth

Bővebben: Level Crossing (vasúti átjáró)

SPAD (Signal Passed at Danger)

SPAD - Signal Passed at Danger

A betűszó és annak jelentése magyarul a vörös jelző melletti elhaladást jelenti. 

Aki játszott már többször is a SimSiggel, észrevehette, hogy még a legutolsó pillanatban visszavett jelző előtt is megállnak a vonatok, bármekkora sebességről. Ennek magyarázata egyszerű, mint a százas szeg.

A vörös jelző melletti engedély nélküli elhaladás komoly veszélyforrás, egy esetleges vasúti katasztrófa pedig akár óriási pusztítással, rengeteg halottal is járhat.

 

Fotó: b.vimeocdn.com

Bővebben: SPAD (Signal Passed at Danger)

TSR (Temporary Speed Restrictions)

Temporary Speed Restrictions - Ideiglenes sebességkorlátozások

A Sheffield V2.132.2.995 és a Trent központoknál az új játék kezdésénél a menetrend választás után beállíthatjuk a TSR-t. Ennek hatására véletlenszerűen sebességkorlátozás lép életbe a vonalon. 

Az ideiglenes sebességkorlátozást három fokozata közűl választhatunk:

Few = kevés
Several = több
Severe = kemény

Az Incident Report-ban kapunk üzenetet, hogy melyik pályaszakaszon számíthatunk sebességkorlátozásra, a korlátozás mértékét mp/h-ban jelölik. Az adott szakaszon nem mutatja meg a program a változást, persze kis "cetliket" kiírhatjuk a vágány mellé, hogy a későbbiekben emlékeztessen a torlódásra, vagy késésre.

 Figyelmeztető tábla:
 Korlátozás kezdete és vége tábla:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/35/Temp_speed_reduction_warning.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Temp_speed_reduction_start_end.jpg

TORR (Train Operated Route Release)

 A TORR azt figyeli, hogy a következő két-három sínáramkört az elhaladó vonat helyes sorrendben foglalja le illetve szabadítja fel, és oldja a vágányutat, ha minden rendben.

Ahol nincs kiépítve a TORR ott a kezelőnek kell egy kapcsolóval oldani a vágányutat, van olyan kezelő panel ahol egy gombot kell nyomni (NX panel), illetve van olyan ahol egy kapcsolót kell elmozdítani. 

A Trent központ környékén nincs mindenhol kialakítva a TORR, így adott esetben a vonat csak tilosba rakja a jelzőt, de a vágányutat nekünk kell oldani. A  Trent szimuláció kezdésénél a TORR funkciót választhatjuk, így a teljes vonalon automatán oldja a vágányutat.

(Nazareth) (Snail Sims)

Freightliner

A Freightliner Group Limited egy vasúti szállítmányozási és logisztikai vállalat, 1995-ben alapítottak, és most is működik az Egyesült Királyságban és Lengyelországban. Ez EWS UTÁN a második legnagyobb vasúti-teherszállítási cég Angliában.


"Európában a korszerű szárazföldi konténeres szállítást legkorábban Nagy-Britanniában a Freightliner rendszerben valósították meg, évekkel később már szinte minden ország bekapcsolódott az európai intermodális szállításba. Több nemzetközi szakmai szervezet komoly erőfeszítéseket tett az intermodális szállítás eszközeinek egységesítésére, a konténerek főbb méreteinek, szállítási, rakodási módjának és jelölési, azonosítási rendszereinek szabványosítására."

Részlet a Kombinált fuvarozás (Wikipédiából)

Photo: locopix.com

Bővebben: Freightliner

Approach-Lit Signal

Az Approach-lit jelző (megközelítő fényjelző) lámpái sötétek, csak akkor világítanak a fényei, ha a jelzőig vágányutat állítanak, vagy a jelző előtti vágány foglalt. Erre azért van szükség, hogy a fővonal mellett található vágány jelzőjének fényét ne tévessze össze a mozdonyvezető a fővonali jelző fényével. Az USA-ban a jelző áramfogyasztásán spórolnak approach-lit jelzővel.

A SimSig Gloucester  Haresfield Loops UGL vágányán a 121-es jelző az Approach-lit.

Last Wheel Replacement

Last Wheel Replacement LWR
(Utolsó kerék érzékelés)

Az olyan helyeken használják, ahol a tolatást vagy tolást végző vonatvezető nem láthatja a jelzőt, a távolság illetve pálya adottságai (ív, emelkedő) miatt. A jelző, a megállj jelzésre csak akkor vált át, ha az utolsó kerék is elhaladt a jelző mellett.
Erre azért van szükség, hogy a vonatvezető tisztába legyen a jelzési képpel, pl. ha vasúti kereszteződést fedez a jelző, akkor a függésben levő jelző ténylegesen szabadot mutat, mert ha nem akkor valószínűleg az átjáró nincs lezárva.

Az LWR jelzésrendszer figyeli a jelző előtti szigetelt szakaszt is, és ha az utolsó kerék is áthaladt a következő szakaszra akkor vált át megállj jelzésre.


A SimSig Gloucester szimulációban találhatunk ilyen rendszert, a Lickey vonal lejtőjén. (kép)

 


F. 1. sz. JELZÉSI UTASÍTÁS (pdf)

MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZRT.

TARTALOMJEGYZÉK


Letöltés: innen


TARTALOMJEGYZÉK........................................................................... 5

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................................. 10
1.1. Az utasítás hatálya, tartalma, kiegészítői, és rendelkezéseinek
értelmezése....................................................................................... 10
Az utasítás hatálya ....................................................................................... 10
Az utasítás tartalma...................................................................................... 10
1.2. Fogalom meghatározások az Utasítás rendelkezéseinek helyes
értelmezése szempontjából .............................................................. 10
1.3. A jelzők, jelzőeszközök, figyelmeztető jelek alkalmazására,
a jelzések rendeltetésére, adására vonatkozó előírások................... 21
Jelzést, továbbá figyelmeztetést adó eszközök és berendezések ................. 21
A hallható és a látható jelzések alkalmazása ............................................... 21
A jelzésadás ideje, helye, módja .................................................................. 21
Figyelési kötelezettség ................................................................................ 21
Eljárás eltérő értelmű egyidőben adott jelzések, továbbá kétes értelmű
jelzések esetén.............................................................................................. 22
A jelzőeszközök kéznél tartása .................................................................... 22
A jelzők csoportosítása ................................................................................ 22
Vonalismeret jelzési szempontból ............................................................... 23
Jelzők, jelzőeszközök és figyelmeztető jelek helye..................................... 23
A jelzőárbocok színezése............................................................................. 23
Világítás ....................................................................................................... 26
2. A FŐJELZŐKRE, ELŐJELZŐKRE ÉS ISMÉTLŐJELZŐKRE
VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK .................... 27
2.1. A főjelzők felsorolása, feladata........................................................ 27
A főjelzők felsorolása .................................................................................. 27
A főjelzők feladata....................................................................................... 27
2.2. A főjelzők alkalmazása, szabványos állása ..................................... 27
Bejárati jelző alkalmazása............................................................................ 27
Kijárati jelző fajtái, alkalmazása.................................................................. 28
Fedezőjelző alkalmazása.............................................................................. 28
Térközjelző fajtái, alkalmazása.................................................................... 29
A főjelzők szabványos állása ....................................................................... 29
2.3. A főjelzők kezelése .......................................................................... 30
A főjelzők kezelésére vonatkozó előírások.................................................. 30
2.4. A fényjelzők és jelzéseik.................................................................. 31
A fényjelzők jelzési rendszere ..................................................................... 31
A jelzések értelmezésének alapszabályai..................................................... 31
A főjelzők kiegészítő jelzései ...................................................................... 33
A jelzőlapok alakja és elhelyezkedése az árbocon....................................... 34
2.5. Biztosított fény bejárati, kijárati, fedező- és térközjelzők,
valamint a tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők
vonatközlekedést szabályozó jelzései ..............................................36
2.6. A nem biztosított fény bejárati jelzők jelzései .................................46
2.7. A nem biztosított (vonatjelentő) fény térközjelző jelzései ..............47
2.8. A biztosított alak bejárati, fedező- és térközjelzők jelzései .............48
2.9. Az alak kijárati jelzők jelzései .........................................................50
2.10. A nem biztosított alak bejárati jelzők jelzései ...............................52
2.11. A nem biztosított (vonatjelentő) alak térközjelzők jelzései...........53
2.12. Az előjelzők csoportosítása, helye, szabványos állása és
az alak előjelzők kezelése ................................................................55
Az előjelző alkalmazása............................................................................... 55
Az előjelzők csoportosítása.......................................................................... 55
Az előjelző és az előjelzést is adó főjelző helye .......................................... 55
Az előjelző szabványos állása...................................................................... 56
Az alak előjelző kezelése ............................................................................. 56
2.13. A biztosított fény főjelzők külön előjelzőjének jelzései ................57
2.14. A nem biztosított fény bejárati jelzők előjelzőinek jelzései ..........58
2.15. A nem biztosított fény térközjelzők előjelzőinek jelzései .............59
2.16. A biztosított alak főjelzők háromfogalmú alak előjelzőinek
jelzései..............................................................................................60
2.17. A biztosított alak főjelzők kétfogalmú alak előjelzőinek jelzései .62
2.18. A nem biztosított alak bejárati jelzők kétfogalmú
alak előjelzőinek jelzései .................................................................63
2.19. A nem biztosított alak térközjelzők kétfogalmú
alak előjelzőinek jelzései .................................................................65
2.20. Az előjelzővel egyesített alak főjelzők ..........................................66
2.21. Az ismétlőjelző alkalmazása és jelzései.........................................67
3. A MOZDONYOKON, VEZÉRLŐKOCSIKON
ALKALMAZOTT VEZETŐÁLLÁS JELZŐRE ÉS
JELZÉSEIRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.................................69
A vezetőállás jelző alkalmazása, működése................................................. 69
A vezetőállás jelző jelzései .......................................................................... 70
4. A TOLATÁSI MOZGÁST SZABÁLYOZÓ JELZŐK
CSOPORTOSÍTÁSA, ALKALMAZÁSA ÉS
A VELÜK ADOTT JELZÉSEKRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...............................................75
A tolatási mozgást szabályozó jelzők csoportosítása................................... 75
A tolatásjelzővel egyesített fény főjelzők alkalmazása................................ 75
A tolatásjelzők ............................................................................................. 78
A gurításjelzők............................................................................................. 81
5. AZ EGYÉB JELZŐK ÉS JELZÉSEIK .............................................. 87
5.1. Mellékvonali ellenőrző jelző............................................................ 87
A Mellékvonali ellenőrző jelző feladata, kialakítása................................... 87
A Mellékvonali ellenőrző jelzők csoportosítása .......................................... 87
A bejárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása ............................................. 87
A bejárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása .................................... 88
A bejárati irányú ellenőrző jelző jelzései..................................................... 88
A kijárati irányú ellenőrző jelző alkalmazása.............................................. 90
A kijárati irányú ellenőrző jelző szabványos állása..................................... 90
A kijárati irányú ellenőrző jelző jelzései ..................................................... 90
Eljárás, ha a Mellékvonali ellenőrző jelző használhatatlan ......................... 91
Világítás ....................................................................................................... 91
5.2. Az útátjárójelző ................................................................................ 92
Az útátjárójelző alkalmazása ....................................................................... 92
Az útátjárójelző elhelyezése ........................................................................ 93
Nem kell külön útátjárójelzőt elhelyezni ..................................................... 94
5.3. Az útsorompót ellenőrző jelzők ....................................................... 95
Az útsorompót ellenőrző jelzők csoportosítása ........................................... 95
Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző alkalmazása..................................... 95
Az Útsorompót ellenőrző fedezőjelző jelzései ............................................ 95
Az útsorompó működését ellenőrző Mellékvonali ellenőrzőjelző
alkalmazása .................................................................................................. 97
A Fénysorompót ellenőrző útátjárójelző alkalmazása ................................. 97
Fénysorompót ellenőrző útátjárójelzőre figyelmeztető jel .......................... 98
5.4. A Vasúti átjáró kezdete jelző ........................................................... 99
5.5. A váltójelzők ..................................................................................100
A váltójelzők csoportosítása és alkalmazása ............................................. 100
A váltók számozása.................................................................................... 102
A váltójelzők jelzései................................................................................. 102
A váltók kézi állítókészüléke..................................................................... 107
5.6. A Vágányzáró-jelző .......................................................................107
5.7. A megállás helyének megjelölése..................................................109
A Megállás-helye jelző .............................................................................. 109
A Megállás-helye jelző alkalmazása.......................................................... 109
Távolságjelző ............................................................................................. 110
5.8. A Biztonsági határjelző..................................................................111
5.9. A Tolatási határjelző ......................................................................111
5.10. A V-betűs jelző ............................................................................112
5.11. A Fékút eleje-jelző .......................................................................113
Fékút eleje-jelző alkalmazása kétvágányú pálya szolgálati helye előtt ..... 113
Fékút eleje-jelző alkalmazása a Mellékvonali bejárati irányú
ellenőrző jelző előtt.................................................................................... 114
5.12. A Tűzveszély jelző .......................................................................114
5.13. Jelző a hótörő menetek részére ....................................................115
5.14. Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők..........................116
5.15. A lassan bejárandó pályarészek megjelölésére használt
jelzők és jelzéseik...........................................................................120
Értesítés a lassan bejárandó pályarészekről ............................................... 120
A lassan bejárandó pályarész (vágány) jelzése .......................................... 121
A Lassúmenet előjelző ............................................................................... 122
A Lassúmenet eleje jelző ........................................................................... 124
A Lassúmenet vége jelző ........................................................................... 125
A jelzők kitűzése és a kitűzés ellenőrzése.................................................. 125
5.16. A járhatatlan pályarészek fedezésére használt jelzők
és jelzéseik .....................................................................................127
A járhatatlan pályarész fedezése ................................................................ 127
A Megállj-jelző előjelzője.......................................................................... 127
A Megállj-jelző .......................................................................................... 128
A vágányzárolt pályarész fedezése ............................................................ 130
A fedezés ellenőrzése................................................................................. 131
5.17. Munkaterületek fedezése a szolgálati helyeken
és a nyílt pályán..............................................................................132
Munkaterület fedezése a nyílt pályán......................................................... 132
Munkaterület fedezése a szolgálati helyen................................................. 132
6. KÉZIJELZÉSEK ÉS HANGJELZÉSEK..........................................133
6.1. A vonatközlekedés közben adható jelzések ...................................133
6.2. A mozdonyszemélyzet hangjelzései ..............................................142
A jelzések adására kötelezettek.................................................................. 144
Eljárás, ha a mozdony, vezérlőkocsi hangjelzést adó berendezése
elromlott ..................................................................................................... 145
6.3. A tolatás közben alkalmazható kézi- és hangjelzések ...................146
A kézijelzések alkalmazása........................................................................ 150
6.4. A Fékpróba-jelzések.......................................................................152
A fékpróba jelzések alkalmazása ............................................................... 154
6.5. A jelzőőrök jelzései........................................................................155
7. JELZÉSEK A VONATOKON ÉS A JÁRMŰVEKEN....................157
7.1. A vonatok elejének és végének jelzésére, valamint a
járműveken alkalmazandó jelzésekre vonatkozó előírások...........157
A vonat elejének jelzése............................................................................. 157
A vonat végének jelzése............................................................................. 157
Jelzések a kapcsolatlan tolómozdonyon .................................................... 158
Jelzések a tolatást végző járműveken......................................................... 158
Jelzések a postakocsikon és a mozgáskorlátozottak szállítására
kialakított kocsikon .................................................................................... 158
Jelzések a személyek által elfoglalt kocsikon............................................ 158
7.2. A vonatokon alkalmazandó jelzésekkel kapcsolatos
rendelkezések.................................................................................159
Alapszabály................................................................................................ 159
A zárjelző tárcsa kezelése .......................................................................... 159
A jelzések ellenőrzése és megfigyelése ..................................................... 160
8. FIGYELEMBE NEM VEENDŐ, FIGYELMEN KÍVÜL
HAGYANDÓ, ÉRVÉNYTELEN ÉS A HASZNÁLHATATLAN
JELZŐK.........................................................................................161
A figyelembe nem veendő jelzők .............................................................. 161
Figyelmen kívül hagyandó jelzők.............................................................. 161
Az érvénytelen jelzők ................................................................................ 162
Eljárás, ha a jelző érvénytelen ................................................................... 162
A használhatatlan jelző .............................................................................. 163
Eljárás, ha a jelző használhatatlan ............................................................. 163
Eljárás, ha a jelző lámpája nem világít ...................................................... 165
9. FIGYELMEZTETŐ JELEK.............................................................166
1. sz. Függelék.......................................................................................174
A dolgozók, a szolgálati helyek és a járművek felszerelése
jelzőeszközökkel............................................................................174
2. sz. Függelék.......................................................................................178
Lassúmenetek kitűzése..........................................................................178


Letöltés: innen

 

Tamogatóink:


 

Partnerek: